Porady techniczne

pytania, odpowiedzi • Jakie są ograniczenia stosowania przepływomierzy elektromagnetycznych ?
 • Czy można stosować ten typ przepływomierza do rozliczeń wody i ścieków?
 • Jakie są wymagania co do zabudowy przepływomierza?
 • W jakich przypadkach należy stosować kabel specjalny?

 • P: Jakie są ograniczenia stosowania przepływomierzy elektromagnetycznych ?

  O: Przepływomierz elektromagnetyczny może być szeroko stosowany do pomiarów natężenia przepływu cieczy (wody, ścieków, kwasów itp), gęstych pulp prądo-przewodzących. Nie jest przeznaczony do pomiarów przepływu bezyn, olejów itp. mediów, które nie zawierają wody.

   

  P: Czy można stosować ten typ przepływomierza do rozliczeń wody i ścieków?

  O: Tak, przepływomierz ma zatwierdzenie typu - można go legalizować.
  W przypadku opomiarowania ścieków producent deklaruje możliwość takiego zastosowania przepływomierza, jakkolwiek liczniki do pomiaru ścieków nie podlegają obowiązkowi zatwierdzenia typu i nie powinny być legalizowane. ...Pismo GUM

   

  P: Jakie są wymagania co do zabudowy przepływomierza?

  O: Informacje na ten temat są zawarte w karcie katalogowej.

   

  P: W jakich przypadkach należy stosować kabel specjalny?

  O: Kabel specjalny jest stosowany w przypadku pomiarów mediów o niskiej przewodności - informacje w karcie katalogowej.

   


  gif powrót... ...dalej gif

  ©2021 TECHMAG® wszelkie prawa zastrzeżone